Курс дистанційної підготовки водіїв

(українською мовою - всі категорії)

 Електронний інформаційний програмний комплекс з дистанційної підготовки водіїв транспортних засобів.

З чого складається наш курс?
- анімаційні, з використанням 3d графіки відеоуроки за всіма напрямками підготовки водіїв;
Приклад типового відео уроку
- практика по кожній темі в режимі онлайн тренажеру;
- тести для заліків по темах та підсумкових заліків;
- екзаменаційні тести.

Як проходить процес дистанційного навчання?
- переглядаєте відео урок по темі з використанням сучасної 3d графіки (теорія+практикум з викладачем);
- проходите практику в режимі онлайн тренажера (прохідний бал - 80%);
- успішно пройшли практику, складаєте залік по темі (прохідний бал - 90%);
- склали залік, переходьте до наступного уроку;
- не склали залік - наступний урок буде недоступний, поки не перескладете залік.
- в кінці - внутрішній іспит (прохідний бал - 90%).
   Отже, при дистанційній формі навчання, Ви не зможете приступити до наступного етапу без повного виконання умов попереднього етапу. Такий педагогічний прийом забезпечує максимальну ефективність дистанційного навчання та майже 100% гарантію успішної здачі теоретичного іспиту на права в сервісному центрі МВС з 1-го разу.
Рекомендується для зайнятих людей, які не можуть відвідувати заняття в класі автошколи через ті чи інші обставини.
Спробувати безкоштовно

Курс самостійної підготовки водіїв

(українською мовою - всі категорії)

 Електронний інформаційний програмний комплекс для самостійної підготовки водіїв транспортних засобів.

Цей курс складається з тих же самих елементів, що і дистанційний курс:
- анімаційні відеоуроки за всіма напрямками підготовки водіїв (теорія+практикум з викладачем);
Приклад типового відео уроку
- практика по кожній темі в режимі онлайн тренажеру;
- тести для заліків по темах та підсумкових заліків;
- екзаменаційні тести.

Але процес самостійного навчання проходить зовсім інакше, а саме:
- Ви зможете переглядати відео уроки, проходити практику та складати заліки в будь-якій послідовності;
- прохідний бал - відсутній, всі уроки відкриваються відразу, тому Ви самі вирішуєте, що вивчати в той чи інший момент; проте рекомендується перескладати практику при результаті менше 80% правильних відповідей та залік при результаті менше 90% правильних відповідей, це дозволить досягти максимальної ефективності навчання.
Таким чином, Ви зможете приступити до навчання на будь-якому етапі і проходити курс на свій розсуд або за підказкою Вашого викладача.
Рекомендується для людей, які періодично пропускають заняття в класі автошколи з метою самостійного опрацювання пропущених тем.
Спробувати безкоштовно

Курс підготовки водіїв "Права під ключ"

(українською мовою - всі категорії)

Цей курс представляє повну програму підготовки водіїв на базі лекцій викладачів автошколи (професіоналів вищої категорії) з використанням найсучасніших методів викладання та професійної техніки.

Цей курс складається:
- "живі" відео лекції з правил дорожнього руху України, записані у класі автошколи;
- практикуми з викладачем.
Приклад типової відео лекції
- відео уроки з ОБР а етики водія транспортного засобу;
- відео лекції з автотранспортного права;
- відео лекції з надання першої медичної допомоги;
- практика по кожній темі в режимі онлайн тренажеру;
- тести для заліків по темах та підсумкових заліків;
- екзаменаційні тести.

В процесі навчання:
- переглядаєте відео лекцію, при цьому досягається максимальний ефект присутності в класі автошколи;
- проходите практику в режимі онлайн тренажера;
- складаєте залік по темі;
- склали залік, переходьте до наступного уроку;
- не пройшли практику або склали залік - рекомендуємо перескласти.
- в кінці - внутрішній іспит.
- прохідний бал - відсутній, проте рекомендується перескладати практику при результаті менше 80% правильних відповідей та залік при результаті менше 90% правильних відповідей, це дозволить досягти максимальної ефективності навчання.
Ви зможете приступити до навчання на будь-якому етапі і проходити курс на свій розсуд або за підказкою Вашого викладача.
Рекомендується для осіб, які періодично пропускають заняття в автошколі, самостійної підготовки та всім охочим пройти програму підготовки в автошколі.
Спробувати безкоштовно

Курс "Будова сучасного легкового автомобіля"

(українською мовою - за програмою автошколи)

   Курс відповідає програмі теоретичної підготовки водіїв категорії "В" в автошколі і призначений для автошкіл, ПТУ, технікумів, коледжів, навчально-виробничих комбінатів та інших професійних навчальних закладів, а також для самостійної підготовки до іспитів на отримання посвідчення водія.

 Приклад типового відео уроку

Рекомендується ля перегляду особам, які навчаються в автошколах або інших спеціалізованих закладах освіти та всім охочим вивчити основи будови сучасного легкового автомобіля.
Спробувати безкоштовно

Курс підвищення кваліфікації водіїв: як запобігати ДТП? 

(українською мовою)

Ви побачите понад 100 найбільш розповсюджених дорожньо-транспортних пригод, змодельованих з використанням 3D графіки, детальний аналіз їх причин та демонстрацію дій всіх учасників, незалежно від ступеня їх провини, що допоможе Вам уникнути подібної аварії в реальному житті.

Приклад типового відео уроку


Рекомендується особам, які мають посвідчення водія або випускникам автошколи з метою підвищення кваліфікації

Екзаменаційні тести з підготовки водіїв + практикум (всі категорії)

(українською мовою)

 Екзаменаційні тести з підготовки водіїв призначені для підготовки до теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Практикум з викладачем допоможе краще зрозуміти технологію вирішення завдань.

З чого складається наш курс?
- відео уроки (практикум) з викладачем з кожної теми

- практика по кожній темі в режимі онлайн тренажеру;
- тести для заліків по темах та підсумкових заліків;
- екзаменаційні тести.

Як рекомендовано готуватися до теоретичного іспиту на права з допомогою цього курсу?
- відвідуєте теоретичне заняття в класі автошколи та, при необхідності, вивчаєте тему за допомогою спеціальної літератури (відео);
- дивитеся практичний відео урок по вирішенню тестів з викладачем;
- проходите практику в режимі онлайн тренажера по пройденій темі;
- складаєте залік по вивченій темі;
- складаєте підсумкові заліки по темам та предметам;
- складаєте внутрішній іспит для самоконтролю.
   Рекомендується для людей, які не пропускають заняття в класі автошколи з метою підготовки до іспитів.
Спробувати безкоштовно

Курс дистанционной подготовки водителей 

(на русском языке - по программе автошколы)

   Электронный информационный программный комплекс по дистанционной подготовке водителей транспортных средств
Из чего состоит наш курс?
- анимационные, с использованием 3d графики видеоуроки по всем направления подготовки водителей;
Пример типичного видео урока
- практика по каждой теме в режиме онлайн тренажера;
- тесты для зачетов по темам и итоговых зачетов;
- экзаменационные тесты.
Как проходит процесс дистанционного обучения?
- просматриваете видео урок по теме с использованием современной 3d графики;
- проходите практику в режиме онлайн тренажера (проходной балл - 80%);
- успешно прошли практику, сдаете зачет по теме (проходной балл - 90%);
- сдали зачет, переходите к следующему уроку;
- не сдали зачет - следующий урок проходить нельзя, пока не пересдадите зачет.
- в конце - внутренний экзамен (проходной балл - 90%).
  Таким образом, при дистанционной форме обучения, Вы не сможете приступить к следующему этапу без полного выполнения условий предыдущего этапа. Такой педагогический прием обеспечивает максимальную эффективность дистанционного обучения и почти 100% гарантию успешной сдачи теоретического экзамена на права в сервисном центре МВД с 1-го раза.
Рекомендуется для занятых людей, которые не могут посещать занятия в классе автошколы в силу тех или иных обстоятельств.

Попробовать бесплатно

Курс самостоятельной подготовки водителей

(на русском языке)

 Электронный информационный программный комплекс для самостоятельной подготовки водителей транспортных средств.

Этот курс состоит из тех же самых элементов, что и дистанционный курс:

- анимационные видеоуроки по всем направлениям подготовки водителей;

Пример типичного видео урока

- практика по каждой теме в режиме онлайн тренажера;
- тесты для зачетов по темам и итоговых зачетов;
- экзаменационные тесты.
Но процесс самостоятельного обучения проходит совсем иначе, а именно:

- Вы сможете просматривать видео уроки, проходить практику и сдавать зачеты в любой последовательности;
- проходной балл - отсутствует, все уроки открываются сразу, поэтому Вы сами решаете, что изучать в тот или иной момент; в то же время рекомендуется пересдавать практику при результате менее 80% правильных ответов и зачет при результате менее 90% правильных ответов, это разрешит достичь максимальной эффективности обучения.
  Таким образом, Вы сможете приступить к обучению на любом этапе и проходить курс по своему усмотрению или по подсказке Вашего преподавателя.

Рекомендуется для людей, которые периодически пропускают занятия в классе автошколы с целью самостоятельной проработки пропущенных тем.

Попробовать бесплатно
Курс повышения квалификации водителей: как избегать ДТП?

(на русском языке)

Вы увидите более 100 самых распространенных дорожно-транспортных происшествий, смоделированных с использованием 3D графики, детальный анализ их причин и демонстрацию действий всех участников, независимо от степени их вины, что поможет Вам избежать подобной аварии в реальной жизни.

Пример типичного видео урока


Рекомендуется для людей, которые уже имеют права или для выпускников автошкол с целью повышения квалификации.

Экзаменационные тесты по подготовке водителей (кат. А1, А, В1, В, С1, С)

(на русском языке)

 Экзаменационные тесты по подготовке водителей категории "В" предназначены для подготовки к теоретическому экзамену в сервисном центре МВД.

Из чего состоит наш курс?

- практика по каждой теме в режиме онлайн тренажера;
- тесты для зачетов по темам и итоговых зачетов;
- экзаменационные тесты.

Как рекомендуется готовиться к теоретическому экзамену на права с помощью этого курса?

- посещаете теоретическое занятие в классе автошколы и, при необходимости, изучаете тему при помощи специальной литературы (видео);
- проходите практику в режиме онлайн тренажера по пройденной теме;
- сдаете зачет по изученной теме;
- сдаете итоговые зачеты по темам и предметам;
- сдаете внутренний экзамен для самоконтроля.
   Рекомендуется для людей, которые не пропускают занятия в классе автошколы с целью подготовки к экзаменам.

Пройти курс бесплатно